Ücretsiz

Keşif

Garantili

Ürün Hizmet

Arayın

0538 258 98 24

Buhar Tesisatı

Buhar kazanı Ekipmanları, buhar tesisatı, buhar tesisat sistemi kurulumu, Buhar tesisatı Elemanları, Kondens hattı nedir, Buhar kondens hattı

Buhar Tesisatı

Buhar tesisatı dağıtım sisteminin amacı buharı, kullanım noktasına gerekli basınçta taşımaktır. Bu sebeple buhar dağıtım hatlarındaki basınç düşümü önemli bir konudur. Atmosferde açık bir kapta bulunan su, bir ısı kaynağı tarafından ısıtıldığında suyun sıcaklığı giderek artar ve belirli bir noktada buharlaşmaya başlar. Bu noktaya “kaynama noktası” veya “buharlaşma noktası” adı verilir. Buharın istenen basınç, kalite ve miktarda buhar kullanan cihaza sağlanması, tekniğe uygun tasarlanıp uygulanmış bir buhar dağıtım hattı ile mümkündür.

Küçük çaplandırılmış bir buhar dağıtım hattı; yüksek basınç kayıplarından dolayı buharın kullanım yerine düşük basınçta ulaşmasına ve proses cihazlarının performansının düşmesine, yetersiz buhar beslemesine, sitemdeki aşınma risklerinin artmasına, buhar hızının artmasından dolayı su koçu ve gürültü meydana gelmesine sebep olur. Büyük çaplandırılmış bir buhar dağıtım hattı; boru, vana, fittings vb. tesisat elemanlarının maliyetlerinin yükselmesine, destekleme ve izolasyon gibi tesisat işlerinin maliyetinin artmasına, boru dış yüzey alanlarının artmasından dolayı ısı kayıplarının artmasına, artan ısı kayıplarından dolayı hatta fazladan kondens oluşumuna, dolayısıyla kondenstop adetlerinin artmasına ve buhar kuruluk derecesinin düşmesine sebep olur.

Birinci sınıf Yumuşak Çelik ve Paslanmaz Çelik bileşenlerle inşa edilen Buhar ve Kondens hatlarımızda, maksimum yatırım getirisi sağlayan sızdırmaz bir buhar sistemi sağlamak için usta işçiliğe sahip birinci sınıf valfler ve bağlantı parçaları bulunur.